Меню Затваряне

Годишно счетоводно обслужване за фирми

Това е счетоводно обслужване в рамките на финансовата година, с абонаментно заплащане на услугата.

Дим Аникс ЕООД предлага абонаментни счетоводни услуги, които включват:

Оперативно счетоводство:

Текуща обработка на документи.
Подаване на декларации към съответните държавни институции.
Представляване и защита пред НАП, НОИ и др.
Счетоводно-финансови анализи.
Междинни приключвания през годината.
Данъчно планиране и консултации
Отчитане на персонал и заплати
Регистрация на трудови договори, самоосигуряващи се лица и др.
Начисляване на заплати.
Подаване на декларации в НАП.
Изготвяне и съхранение на ведомости.
Изчисляване и планиране на осигуровки и данъци.
Изготвяне на документи при постъпване и при напускане.
Годишно счетоводно приключване
Изготвяне и подаване на данъчна декларация в НАП.
Подаване на статистически отчети в НСИ.
Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър.

Цени за абонаментно счетоводство:

Дим Аникс ЕООД има гъвкаво ценообразуване, съобразено с индивидуалните потребности, цели и възможности на своите клиенти. Спецификата на дейността на всеки клиент е различна, което предполага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Има различни факторите, които биха повлияли върху формирането на цената за абонаментно счетоводно обслужване. Вижте раздел ЦЕНИ за повече информация