Меню Затваряне

Счетоводство ONLINE – нов начин за комуникация

Счетоводство ONLINE – нов начин за комуникация между кантората и нейните клиенти

Защо online счетоводство?

Това е нов начин на комуникация между кантората, нейните клиенти и държавната администрация почти изцяло по електронен път. Посредством цифрови сертификати за универсален електронен подпис се подават всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Поради това клиентите нямат задължение да посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. На фирмения електронен адрес всички клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.

Клиента трябва само да избере как да ни предостави първичната документация – на място в нашия офис, по куриер или като сканира документите и ги изпрати на e-mail. След това ние изготвяме всичко необходимо и го изпращаме в електронен вид в удобни за клиента файлови формати, а цялата информация, която трябва да се представи пред администрацията – по електронен път, с електронен подпис.

Online счетоводството – услуги:

  • Подаване на всички документи от Ваше име, по електронен път – Справки-декларации по ЗДДС, декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62 ал.4 КТ, годишни данъчни декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.;
  • Издаване от ваше име и изпращане по електронна поща в удобен .pdf формат;
  • Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
  • Всички документи ще се изпратят на Вашата електронна поща – Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате и да ги връчите на работника.
  • Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашия мейл за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка – ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки;
  • Електронно банкиране – таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
  • На вашия мейл редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време.