Меню Затваряне

Базови цени за абонаментно счетоводно обслужване за фирми

Обявените цени могат да варират, в зависимост от сложността на счетоводните операции, дейността на фирмата и нейното развитие. Всички цени са в български лева.

предмет на дейност УСЛУГИ

Месечно Нерегистрирани по ДДС Регистрирани по ДДС
Фирми без персонал, един касов апарат, една банкова сметка, малък обем документи- до 30 бр. на месец 110,00 лв. 180,00 лв.
от 30 бр. до 50 бр. документи на месец 130,00 лв. 200,00 лв.
от 50 бр. до 80 бр. документи на месец 160,00 лв. 225,00 лв.
над 80 бр. документи по договаряне по договаряне
Изготвяне на платежни нареждания за данък върху доходите на физически лица от наеми 10 лв./платежно нареждане 10 лв./платежно нареждане
За всяко (осигурено и самоосигуряващо се лице от персонала / допълнителен касов апарат / допълнителна банкова сметка) 10,00 лв. 10,00 лв.

предмет на дейност ТЪРГОВИЯ и ПРОИЗВОДСТВО

Нерегистрирани по ДДС фирми

Вид клиент Фирми с дейност ТЪРГОВИЯ Фирми с дейност ПРОИЗВОДСТВО
до 30 бр. документи на месец 130.00 лв. 200.00 лв.
от 30 бр. до 50 бр. документи на месец 180.00 лв. 280.00 лв.
от 50 бр. до 80 бр. документи на месец 220.00 лв. над 300.00 лв.
над 80 бр. документи на месец по договаряне

 

Регистрирани по ДДС фирми

Вид клиент Фирми, занимаващи се само с ТЪРГОВИЯ Фирми, занимаващи се само с ПРОИЗВОДСТВО
до 30 бр. документи на месец 200,00 лв. 220,00 лв.
от 30 бр. до 50 бр. документи на месец 240,00 лв. 260,00 лв.
от 50 бр. до 80 бр. документи на месец 300,00 лв. 300,00 лв.
над 80 бр. документи на месец по договаряне

ДРУГИ

Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

Вид Клиент Цена на годишно приключване на Нерегистрирани по ДДС Цена на годишно приключване на Регистрирани по ДДС
Фирми с до
50 бр. документи
200.00 лв. 280.00 лв.
Фирми с до
100 документи
300.00 лв. 360.00 лв.
Фирми с над
100 документи
по договаряне, но не по-малко от 350.00 лв. по договаряне, но не по-малко от 380.00 лв.

Цени за Личен Състав и ТРЗ услуги за фирми без абонамент

Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати

Цени

Такса ангажимент

25 лв.

до 10 души персонал

По 9 лв. на човек

над 10 души персонал

90 лв. + 6 лв.за всеки следващ

над 50 души персонал

по договаряне

 При повече персонал – към цената за счетоводно обслужване се добавя такса – по таблицата за ЛС/ТРЗ обслужване.

Други счетоводно – финансови услуги

Вид услуга Цена
Консултантски услуги 25,00 лв. – 30.00 лв.
Подаване на декларации в НАП, НСИ и публикуване на ГФО в Търговския регистър с включена държавна такса 70,00 лв.
Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС 50.00 лв. за подадена декларация

Регистриране на фирми по ЗДДС

Вид регистрация Цена
Доброволна регистрация по избор 200.00 лв.
Задължителна регистрация 300.00 лв.

За клиентите на счетоводна къща Дим Аникс ЕООД, използващи абонаментно счетоводно обслужване регистрация и дерегистрация по ЗДДС е БЕЗПЛАТНО при предварително договаряне.

Регистрация на фирми

ЕООД ООД
При еднократна услуга 210.00лв 220.00лв
При абонаментен договор 190.00лв 200.00лв

В цените са включени всички държавни такси. Нотариалните и банковите се заплащат от клиента.

Какво получавате за използване на правни услуги:

  • Консултация
  • Проверка име на фирма в Търговския регистър
  • Изготвяне на всички необходими документи
  • Помощ при избор за Банка и Нотариус
  • Подаване на документите в Агенцията по вписванията
  • Проверка и следене на обработката на заявленията в АВ
  • Изваждане на актуално удостоверение от АВ